BART BOESMANS

Bart Boesmans, afgestudeerd in 1987
Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde-elektrotechniek

Senior Vice President Operations – Renewables Europe

In een internationale context durven innoveren voor een duurzame energievoorziening is een blijvende motivatie. 

Wanneer ik terugkijk op de keuzes in mijn beroepsloopbaan dan moet ik vaststellen, zonder dat dit een bewuste keuze was, dat ik nog steeds actief ben in het domein dat ik als laatstejaars in de humaniora uitkoos als onderwerp voor mijn eindverhandeling, namelijk de energie, en dat ik niettemin jaar na jaar boeiende nieuwe aspecten van dit domein kan blijven ontdekken.

energie hernieuwen

Bij Tractebel Engineering werkte ik eerst aan diverse veiligheidsstudies voor de Belgische kerncentrales als technisch expert in nucleaire veiligheid. Al gauw evolueerde de inhoud van mijn functie naar projectontwikkeling en projectmanagement. In 1997 werd ik bij Electrabel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hernieuwbare energieprojecten.

Later keerde ik terug naar Tractebel Engineering als projectleider voor de bouw van windenergieprojecten en werd ik verantwoordelijk voor de uitbouw van de nieuw opgerichte dienst ‘Hernieuwbare energie’. Daarna volgde in snel tempo een opeenvolging van managementtaken bij Tractebel Engineering. Ik was onder meer verantwoordelijk voor de teams die instaan voor de studies bij de ontwikkeling van (klassieke) centrales en hernieuwbare energieprojecten en later nog voor de diensten die instaan voor de studies en de realisatie van gastransportinfrastructuur (LNG terminals en pijpleidingen). Daarna stond ik gedurende 6 jaar aan het hoofd van Laborelec, een technisch onderzoekscentrum gespecialiseerd in energietechnologie. Laborelec telt 250 hooggespecialiseerde medewerkers die internationaal actief zijn in onderzoek en dienstverlening rond (duurzame) energietechnologie. In volle energietransitie en in snel evoluerende markten waarbij nieuwe technologieën (hernieuwbare energie, elektrische voertuigen, gedistribueerde productie, slimme netten...) en nieuwe businessmodellen worden geïntroduceerd, is permanente verandering en innovatie essentieel, en met Laborelec hebben we daar een bepalende rol in kunnen spelen. Belangrijk hierbij is dat de technische en niet-technische aspecten beide even belangrijk zijn.

 

Sinds 2014 ben ik binnen de groep ENGIE (voorheen GDF SUEZ, de groep waartoe ook Tractebel Engineering, Electrabel en Laborelec behoren) Operationeel Directeur voor de Hernieuwbare Energie-activiteiten van de groep binnen Europa. Hierbij gaat het om meer dan 7500 MW geïnstalleerde capaciteit aan waterkrachtcentrales, windparken en zonnecentrales. Mijn teams werken enerzijds aan een ambitieus en snel ontwikkelingsplan waarbij deze capaciteit nog zal verdubbelen, en anderzijds aan het verbeteren van de operationele performantie van ons productiepark: een mooie uitdaging in het hart van de energietransitie, maar op industriële schaal.

 

“De opleiding tot burgerlijk ingenieur is ook technisch breed genoeg om de diverse technische aspecten van projecten in de energiesector aan te kunnen.”

 

 

Energie geeft energie

Met haar evenwichtige aandacht voor technische en niet-technische competenties in het studieprogramma speelt een opleiding tot burgerlijk ingenieur trouwens erg goed in op de vereisten van deze functie. De opleiding is ook technisch breed genoeg om de diverse technische aspecten van projecten in de energiesector aan te kunnen. Internationaal kunnen we zeker mee met de besten. Aandacht voor de ontwikkeling van niet-technische vaardigheden blijft wel vereist, eventueel via nevenactiviteiten bij de opleiding (de studentenvereniging bijvoorbeeld) die ervoor zorgen dat je niet-technische vaardigheden in de praktijk brengt of tenminste aan den lijve ondervindt hoe je op dit gebied functioneert.

Uiteraard werk ik momenteel in een sterk internationale context. Een grote culturele openheid en bereidheid om talenkennis te ontwikkelen is daarvoor absoluut vereist.

Ik ben uitermate gepassioneerd door het werk in de energiesector omdat deze sector in snelle ontwikkeling is door de vrijmaking van de markten en door de problematiek van de broeikasgassen. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin volop ruimte is voor technische innovatie en waarin - stap voor stap - een bijdrage kan geleverd worden aan het uitbouwen van een duurzame energievoorziening voor onze wereld. Het werk van de ingenieur heeft dus zeker ook maatschappelijke relevantie.

VOLGENDE GETUIGENISSEN INTERESSEREN JOU MISSCHIEN OOK?