GREET BERNAERS

"Als ik opnieuw zou moeten kiezen, of zelfs vandaag opnieuw zou willen kiezen, blijf ik doen wat ik vandaag in en voor de haven mag doen."

Greet Bernaers, afgestudeerd in 1980
Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde

directeur infrastructuur

Advies aan elke 18-jarige: kies voor dat wat je met hart en ziel zelf graag wil doen, en wat je denkt altijd graag te zullen blijven doen.

Na mijn studies burgerlijk bouwkundig ingenieur ben ik in september 1980 onmiddellijk beginnen werken als werfingenieur bij de baggerfirma Dredging International.

Ik had daar de leiding over verschillende werven in Vlaanderen en Wallonië, en had grotendeels te maken met waterbouwkundige werken zoals dijkaanleg, oever- en bodembescherming, en uiteraard bodemverdieping.

Dit alles in een regime dat rekening hield met tijverschillen en continuwerk.

 

 

Baggeren en bouwen

Na 6 jaar 'nomadenleven' heb ik gekozen voor iets meer geografische stabiliteit bij de toenmalige Technische Dienst van het Havenbedrijf in Antwerpen. Ik kreeg als “beginneling” een zone binnen het havengebied toegewezen waarbinnen ik de verantwoordelijkheid kreeg voor alle bouwkundige werken die door het havenbedrijf werden uitgevoerd. Dit waren zowel waterbouwkundige werken als wegen en gebouwen.

Een 4-tal jaar later werd de dienst gereorganiseerd en nam ik de leiding over de groep “natte infrastructuur” die binnen het hele havengebied alle waterbouwkundige infrastructuur bouwde, beheerde en onderhield. Het gaat dan om kaaimuren, steigers, oevers en sluizen met bijhorende bruggen.

Sinds 1998 heb ik als directeur infrastructuur de leiding over alle bouwkundige werken in het hele havengebied (linker- en rechteroever) met inbegrip van aanleg van nieuwe dokken (bv. het Deurganckdok) en renovatie van bestaande kaaien. Ook een nieuw en maatschappelijk niet onbelangrijk aspect is het aanleggen van ecologische infrastructuur en de integrale milieuzorg die ook onder mijn bevoegdheid vallen.

 

 

All round manager

Vandaag is de taak van een ingenieur uiteraard nog technisch, maar de administratieve taken worden almaar zwaarder: er zijn vergunningen nodig vóór je tot uitvoering kunt overgaan.

Juridische, milieutechnische, ecologische, maatschappelijke en politieke impact wegen steeds meer door in beslissingen, en vergen dan ook zeer veel energie en tijd.

De eigenlijke technische voorbereiding is maar een fractie van het geheel.

Al tijdens mijn studies ging mijn interesse uit naar waterbouwkundige werken waaraan ik tot nu toe zeer veel van mijn beroepsleven heb kunnen wijden.

Als ik opnieuw zou moeten kiezen, of zelfs vandaag opnieuw zou willen kiezen, blijf ik doen wat ik vandaag in en voor de haven mag doen.

 

 

Vrouw aan de top

Is de ingenieurswereld een mannenwereld? Ja.

Is de haven een mannenwereld? Ja.

Maar…, er komen steeds meer uitzonderingen, zowel in de ingenieurs- als in de havenwereld. Bij mijn directe stafmedewerkers tel ik al 11 vrouwen op een totaal van 40 (5 industrieel ingenieurs, 2 bio-ingenieurs, 3 architecten en 1 master biologie). Dit is ongeveer 25% terwijl dit bij de start van mijn carrière zo’n 5% bedroeg.

Bij de directieleden van het havenbedrijf is er sedert enkele jaren een vrouwelijke personeeldirecteur bij gekomen zodat er nu 2 vrouwelijke directieleden zijn van de 8. Nochtans doet het geslacht weinig ter zake. Het komt erop aan van je werk te houden en het zo goed mogelijk vol enthousiasme uit te voeren. Daar word je zelf beter van, en je bedrijf des te meer!

VOLGENDE GETUIGENISSEN INTERESSEREN JOU MISSCHIEN OOK?