BRUNO PEETERS

"Steeds beter"

Bruno Peeters, afgestudeerd in 1975
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Elektrotechniek

bedrijfsleider

Onderzoek, ontwikkeling, audits, studies, modelleren, (her)ontwerp, engineering en realisatie/upgrade van installaties voor het biologisch omzetten van afvalwater naar groene energie (methaangas voor warmte en elektriciteit) en zuiver water voor hergebruik.

Zeer degelijke en brede wetenschappelijke en technologische basis voor onderzoek, ontwikkeling en toepassen van geavanceerde procestechnologie vanuit sterke persoonlijke interesse in elektronica (hobby).

Weinig pure elektronica maar nieuwe domeinen die bijdragen aan een meer duurzame wereld: biotechnologie, behandelen van afvalwater, slib, biogas.

Ontwikkelen en toepassen van eigen biotechnologie op volle schaal en wereldwijd (zie foto's).

Ik ben mijn eerste werkgever (eveneens burgerlijk ingenieur) erg dankbaar voor de intensieve en on-the-job opleiding in afvalwaterzuivering, procesontwerp, basic engineering, procesautomatisering, ... in zijn gespecialiseerd ingenieursbureau en bij multinationale bedrijven.
Mijn cursus Hydraulica uit de 2de kandidatuur kwam eveneens goed van pas.

VOLGENDE GETUIGENISSEN INTERESSEREN JOU MISSCHIEN OOK?