LIESBET VEROEVEREN

"Veel plannen en marges inbouwen.
Genieten van het uitgaansleven, maar zeker naar de lessen gaan, want daar steek je het meeste van op.
WISH IT, DREAM IT, DO IT"

Liesbet Veroeveren, afgestudeerd in 2001
Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Architectuur

bestuurssecretaris overheidsopdrachten

- bestekken opmaken + procedures voeren t.e.m. gunning voor overheidsopdrachten van alle stadsdiensten + AGB conform regelgeving (+ samengevoegde opdrachten met OCMW, politie, andere gemeenten, … )
- bij dienstenopdrachten (vb. architect, …) waarin het voeren van een overheidsopdracht vervat zit (vb. uitvoering werken) zal dienst overheidsopdrachten zelf de procedure voeren.
- uniformiteit hanteren in de geschreven documenten voor het voeren van overheidsopdrachten en eventueel andere procedures
uitschrijven en voeren van procedures zodat het resultaat het meest voordelig is
- advies geven bij problemen tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten
- opvolgen van de borgen = door de dienst overheidsopdrachten/aankoopdienst
- opmaken/opvolgen van aankoopbeleid + uitgavencyclus
- contacten bijhouden
- alle bestelaanvragen van de stadsdiensten nakijken
- procedures voeren en uitschrijven van concessies
- inventariseren lopende contracten, verzekeringen, …
- overzicht van alle verkopen opmaken en up-to-date houden
- verkoopsprocedures (van onroerende goederen) voeren
+ secretaris adviesraad Gecoro Tienen

Ik kon niet kiezen tussen het wiskundige en artistieke.

Ik had een heel andere loopbaan in gedachten met dit diploma. Ik had als student eigenlijk ook weinig zicht op de jobmogelijkheden. Nu hoef ik alleen maar te kijken naar de huidige jobs van mijn toenmalige medestudenten, om te weten dat de mogelijkheden oneindig zijn.

- op het feit dat ik na mijn ingenieursstudie ook de aggregaatsopleiding heb gedaan, tegelijkertijd met de 2-jarige architectuurstage, wat interessant is naar jobmogelijkheden
- op het feit dat ik voor mijn huidige job, volledig via zelfstudie en opleidingen, een volledig nieuw luik en 'vak' geleerd heb. Door deze studies, heb ik geleerd nieuwe dingen snel op te nemen en toe te passen.

Niet twijfelen, want deze job geeft veel mogelijkheden naar werkgelegenheid toe. Dankzij de studies kan je nieuwe dingen snel begrijpen, wat uiteraard interessant is om door te groeien in een job!

Ik ben heel blij dat ik tijdens mijn studies ook volop van het studentenleven genoten heb en veel aan sport gedaan heb. Er wordt soms gezegd dat ingenieurs geen hoog EQ hebben. Dankzij het verenigingsleven zorg je voor je emotionele intelligentie. Ik was steeds jaarverantwoordelijke aan de VUB, wat interessant was om in contact te komen met de profs en om te leren plannen.

VOLGENDE GETUIGENISSEN INTERESSEREN JOU MISSCHIEN OOK?