PHEBE DUDEK

"Probeer altijd het grotere kader te zien, blijf buiten de lijnen/normen denken en blijf bovenal flexibel en 'resilient'."

Phebe Dudek, afgestudeerd in 2008
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Architectuur - optie architectuurontwerp

Definitie en Implementatie van EU Onderzoeks- en Innovatiebeleid voor Steden.

Ik had een intellectuele uitdaging nodig die wetenschappen combineerde met creativiteit. Burgerlijk ingenieur-architect was daarvoor de perfecte combinatie.

Ik wist tijdens mijn loopbaan als student dat ik een postgraduate studie in Stedenbouw wou ondernemen en daarna actief zijn zowel in architectuur als stedenbouw. Ik had deze positie niet specifiek op het oog, maar ze ligt wel in de lijn van mijn verwachtingen tijdens mijn opleiding stedenbouw die ik ondernam aan het Massachusetts Institute of Technology.

- Bij de MIT Urban Metabolism Group, de uitnodiging om mijn cartografie van African Urban Metabolism voor te stellen in de United Nations Headquarters
- Bij WIT architecten, co-creatie van de Kunstacademie van Turnhout

Het belangrijkste om in het achterhoofd te houden doorheen een studie burgerlijk ingenieur-architect is dat je tegelijk toegepaste wetenschappen en ontwerp studeert, beide aspecten vormen je om een innovator en projectief flexiebel denker te worden. Zolang je met deze benadering de opleiding kan doorlopen en de kennis kan meenemen die je aangeboden krijgt doorheen de opleiding, zullen er na de opleiding een waaier aan mogelijkheden openliggen, als je je flexibele geest blijft stimuleren.

Ik heb het meest geleerd uit:
- mijn 3 maanden thesisveldwerk in Bangladesh
- de rol als vice-voorzitter van Existenz, de studentenkring van de burgerlijk ingenieur-architecten
- kritische rondetafelgesprekken tijdens keuzevakken
- gerichte en kritische vragen stellen aan professoren en met hen in gesprek gaan

VOLGENDE GETUIGENISSEN INTERESSEREN JOU MISSCHIEN OOK?