MIEKE CAMPFORTS

"More play, more fun. "

Mieke Campforts, afgestudeerd in 2005
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Materiaalkunde

process safety project manager

Ik ondersteun productiediensten bij het veiliger maken van hun installaties. Concreet help ik hen om systemen te installeren in hun organisatie om de risico's voor mens en milieu in kaart te brengen en de nodige maatregelen te nemen om een inherent veilig proces te garanderen.

In de middelbare school had ik een voorkeur voor wetenschappen en wiskunde. Met de studie burgelijk ingenieur hoefde ik niet te kiezen voor één specifiek vak (ik heb ook wiskunde overwogen), maar had ik van alles wat.

Waar in de opleiding een sterke focus lag op technische zaken, heb ik in mijn loopbaan ervaren dat je uiteindelijk vooral met mensen met diverse achtergrond werkt. Voor mij is dit een enorme verrijking. Ik hou ervan om de theorie uit mijn opleiding met de praktijk van allerhande mensen samen te brengen. Bijgevolg ben ik in mijn loopbaan opgeschoven van technisch specialist naar het ondersteunen en coachen van mensen.

R&D-periode:
- bijdrage tot de capaciteitsuitbreiding van de smelter in de UPMR-site.
- opzetten van onderzoekssamenwerking met universiteiten.
Productie:
- projecten voor capaciteits- en kwaliteitsverbetering.

Je kan echt nog alle richtingen uit, een diploma is een eerste stap om bij een bedrijf te starten. Volg daarna je passies, want waar je plezier hebt, valt het werk je niet zwaar. Stop dus ook nooit met leren.

Mijn studententijd is een heel speciale periode. Op eigen benen staan en samenleven met vrienden heeft ervoor gezorgd dat ik vriendschappen voor het leven heb gemaakt.

VOLGENDE GETUIGENISSEN INTERESSEREN JOU MISSCHIEN OOK?