KRIS LAUWERS

"Alles kan beter."

Kris Lauwers, afgestudeerd in 1980
Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Architectuur - optie architectuurontwerp

Deputy CEO

Samen met de CEO sta ik in voor de algemene leiding van de MIVB.
De MIVB verzorgt het lokaal openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (metro, tram en bus).
De MIVB vervoert jaarlijks 365 miljoen reizigers en stelt 8.000 personeelsleden tewerk.

De studierichting burgerlijk ingenieur-architect sprak me aan door de combinatie van:
- belang van de leefomgeving
- creativiteit
- grondige wetenschappelijke basis

Tijdens de economische crisis (1980) was het erg moeilijk om als architect de verplichte stage van twee jaar te kunnen doorlopen. Ik koos er dus voor die stage in overheidsdienst te vervullen, bij de Regie der Gebouwen. Het was geenszins mijn intentie om in overheidsdienst te blijven werken, maar ik kreeg er de kans om een interessante loopbaan uit te bouwen.

Na verscheidene jaren werk als architect-ontwerper kreeg ik de kans om informatica- en reorganisatieprojecten te begeleiden. En vervolgens kon ik aan de slag als adviseur bij de Brusselse minister van Financiën en Begroting. Ik was tussen 1995 en 1999 verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van het Brussels Gewest, die in die periode grondig gesaneerd werd en in lijn werd gebracht met de Maastricht-doelstellingen.

Vanaf 2000 kreeg ik als kabinetschef van de Brusselse Minister van Openbare Werken en Verkeer de kans om het Brussels openbaar vervoer weer op de rails te zetten. In die periode werd de MIVB grondig gemoderniseerd en brak er een periode aan van nooit geziene groei.

In 2005 kreeg ik dan de kans om zelf bij de MIVB aan de slag te gaan als Deputy CEO en zo het ingezette succesverhaal eigenhandig te bestendigen.

Mijn loopbaan heeft dus geenszins het verloop gekend dat ik voor ogen had. In plaats van architect-ontwerper te blijven in een kleinschalige werkomgeving ben ik terecht gekomen in een hypercomplex bedrijf, in een mengvorm tussen overheid en private sector en de grootste werkgever van het Brussels Gewest...

- einde jaren '90: grondige sanering van de financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, invoeren van een effectief en professioneel begrotingsbeheer.
- sedert 2000: fundamentele verbetering van het stedelijk openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door een combinatie van een belangrijke inzet van middelen (nieuw rollend materieel, betere frequenties, ...) en een professionalisering van het beheer (financieel, organisatie, personeelsbeleid, ...)

Burgerlijke ingenieur-architect is een heel prettige opleiding, voor elk wat wils: naar eigen interesse kan je je toeleggen op het creatieve, op het technische, op het wetenschappelijke, ...
En nadat je die opleiding met volle overgave gevolgd hebt - met een toekomst voor ogen in de bouw/architectuur - besef dan dat je enkel een (heel) stevige fundering hebt meegekregen, waarop je weliswaar bijna elke toekomst kan bouwen.

In die periode waren de twee laatste studiejaren eerder "relaxed". Van die luxe heb ik gebruikgemaakt om deel uit te maken van het VTK-presidium, waar men nog een obligate vertegenwoordiger van de architectensoort zocht.
Een zeer interessante ervaring: een ploeg samenhokkende ingenieurs, niet omdat ze elkaar zo fantastisch vinden, maar omdat ze efficiënt en hard willen werken voor de honderden collega's ingenieursstudenten.

VOLGENDE GETUIGENISSEN INTERESSEREN JOU MISSCHIEN OOK?